Prijzen;

Opnamekosten zijn geheel gratis.

Ons verdienmodel is gebaseerd op het aantal bezoeken die je in een periode online hebt gehad.

Weinig bezoekers betekent dus weinig kosten..

Het externe Matterport systeem houdt automatisch bij hoeveel bezoekers je hebt gehad en op basis daarvan betaal je een ‘pay per view’ tarief.

Om die kosten voor je in de hand te houden wordt er een maximum met je afgesproken zodat je nooit meer zult betalen dan je van plan was en is afgesproken.

 

Naast dat afgesproken tarief kunnen er de volgende meerkosten ontstaan;

Plattegronden met maatvoeringen € 25,-  (max. afwijking ca. 1% – zelf nameten in het werk)

Doorloop video vanuit het 3 model € 50,-

360 Panorama’s € 50.- met interactieve ‘tags’ die verwijzen naar relevante informatie zoals video’s, websites en informatie.

Voorrijdkosten van € 0,25 pkm zijn afhankelijk van de afgelegde kilometers vanaf Amsterdam.

HD foto’s vanuit het 3d model zijn gratis

excl. Btw

 

 

Extra services; * kosten op aanvraag

Virtual Reality Showcases

Professionele fotografie

Luchtfotografie en video d.m.v. drones

 

Copyrights;

De opdrachtgever wordt geacht bij het verstrekken van een opdracht PR3d / Guus Wensveen volledige toestemming te geven zijn/haar gescande 3d object te mogen publiceren op door PR3d beheerde websites. De opdrachtgever vrijwaart PR3d voor claims die veroorzaakt worden door  plaatsing op alle overige media die door de opdrachtgever worden ingebracht.