www.mijnkerk.in

screendump_mijnkerk.in

INTRODUCTIE VAN ONZE NIEUWE WEBSITE WWW.MIJNKERK.IN

Er wordt verwacht dat in de komende 10 jaar ca.2000 kerken in Nederland leeg komen te staan.Er zijn veel partijen die zich het hoofd breken over eventuele herbestemming en zich voor het behoud van die kerken inzetten. Wij willen een kleine bijdrage leveren door het in ieder geval mogelijk te maken deze kerken in hun oorspronkelijke staat in 3D, in foto’s en video vast te leggen en zo virtueel te behouden. Heel veel mensen zijn emotioneel met hun kerk verbonden en worden zo in lengte van jaren in staat gesteld, óók na een herbestemming, hun kerk online en virtueel te bewonderen.
Elke kerk krijgt zijn eigen website adres zoals in deze kerk in Amsterdam die we onlangs mochten vastleggen;
http://www.mijnkerk.in/augustinus-kerk-amsterdam-noord/

HERBESTEMMING KERKEN

Onder de noemer herbestemming vallen eigenlijk alle beschreven thema’s. Herbestemming is daarom geen thema op zich. Het begrip ‘herbestemming’ blijkt nog niet zo bekend te zijn bij veel mensen. Het woord wordt weinig gebruikt als zoekwoord in de zoekmachines. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken is het belangrijk om te weten te komen hoe men zoekt als iemand een karakteristiek pand zoekt.

Bij monumentale panden komt daarbij dat het algemene idee leeft dat er niks mogelijk is met deze panden. Alles moet behouden blijven zoals het was en het brengt vooral plichten met zich mee. Dat dit idee gevormd is in het verleden is niet onterecht. Het gaat ook om het behoud van deze monumenten. Maar er is wel iets veranderd op het gebied van beleid, door leegstand doet men water bij de wijn en is gebruik van pand zwaarder gaan wegen dan enkel behoud van pand. Dit inzicht is nog niet overal doorgedrongen en moet dus nog beter verkondigd worden.

Het imago van herbestemmen dient verbeterd te worden. Zowel bij de potentiële gebruiker/eigenaar van een pand als bij gemeenten en monumentenverenigingen.

bron; http://www.herbestemmingnoord.nl/kenniscentrum/herbestemming/