Virtual-reality-onderzoek op Lowlands

Op festival Lowlands kun je niet alleen genieten van de muziek, maar ook bijdragen aan de wetenschap. Onderzoeker Jean-Louis van Gelder voert daar een virtual-reality-experiment uit met de festivalgangers. Hij wil met virtual reality geloofwaardige scenario’s maken, zodat beter te voorspellen is hoe mensen op de situatie reageren.

Scenario’s zijn korte beschrijvingen van situaties die worden ingezet voor, bijvoorbeeld, onderzoek, training of selectie bij sollicitaties. De lezer moet zich dan inleven in de situatie en er vragen over beantwoorden. Reacties op de situatie zijn dus sterk afhankelijk van hun vermogen om zich in te leven in een hypothetische situatie. Een beter alternatief is mensen zo dicht mogelijk bij de beoogde situatie te brengen. Van Gelder (VU en Nederlands Instituut der Criminaliteit en Rechtshandhaving) doet dat door scenario’s visueel te maken en in een levensechte virtual-realityomgeving af te spelen. Dat heeft vooral een meerwaarde als het gaat om nieuwe, stressvolle, of onethische situaties. Met deze methode is beter te voorspellen hoe mensen op de situatie reageren.

Van Gelder zal op Lowlands een 360°-video en virtual reality gebruiken, zodat iemand het gevoel heeft dat hij middenin de situatie staat. Deze ‘full immersion’ leidt tot een hyperrealistische ervaring die de scenariomethode sterk verbetert. Uit ervaring is gebleken dat mensen het bovendien erg leuk vinden om aan dit soort onderzoek mee te doen.

Van Gelder is psycholoog en jurist. Zijn onderzoek is gericht op onethische en delinquente keuzes van mensen, waarbij hij inzichten uit de sociale en cognitieve psychologie toepast.

Bron: http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2015/jul-sep/virtual-reality-onderzoek-op-lowlands.asp