PRIJZEN;

Opnamekosten op locatie vanaf  € 250,- *

Processing / cloud storage en hosting 1e jaar inclusief *

Storage / Hosting na 1e jaar, elk volgend jaar vanaf € 50,- *

Plattegronden 2d (max. afwijking ca. 1% -max. 900 m2)  € 25,-

 

*afhankelijk van het aantal benodigde scans

voorbeeld; een object van max. 250 m2 zal in de meeste gevallen totaal € 300.- kosten (opname incl. processing etc.)

 

incl. HD foto’s vanuit het 3d model

excl. Reis-en Verblijfkosten

incl. Reistijd vergoedingen

excl. Btw

 

 

Extra services; * kosten op aanvraag

Virtual Reality Showcases

Professionele fotografie

Luchtfotografie en video d.m.v. drones

 

Copyrights;

De opdrachtgever wordt geacht bij het verstrekken van een opdracht PR3d / Guus Wensveen volledige toestemming te geven zijn/haar gescande 3d object te mogen publiceren op door PR3d beheerde websites.

%d bloggers like this: